nhà văn phòng tiny home

Mẫu thiết kế 14m²

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…
Xem chi tiết !

Mẫu thiết kế 20m²

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…
Xem chi tiết !

Mẫu thiết kế 24m²

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…
Xem chi tiết !

Mẫu thiết kế 30m²

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…
Xem chi tiết !

Mẫu thiết kế 45m²

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…

Mẫu thiết kế Full Option

 • Bên ngoài lợp tấm bitum cách nhiệt
 • Bên trong ốp gỗ thông Thuỵ Điển
 • Cửa đi khung sắt – kinh cường lực
 • Sofa kết hợp giường ngủ thông minh
 • Tủ quần áo, Lavabo, Kệ tivi…
 • Bếp thông minh…

 

Nhà văn phòng

 • Kết cấu khung kèo vững chắc.
 • Lắp ghép nhanh chóng dễ dàng.
 • Di dời, tái sử dụng cao.
 • Chi phí thi công rẻ.
 • Kết cấu vững chắc, độ an toàn cao.

Nhà ở công nhân

 • Kết cấu khung kèo vững chắc.
 • Lắp ghép nhanh chóng dễ dàng.
 • Di dời, tái sử dụng cao.
 • Chi phí thi công rẻ.
 • Kết cấu vững chắc, độ an toàn cao.

Nhà xưởng thép tiền chế

 • Kết cấu khung thép tiền chế.
 • Lắp ghép nhanh chóng dễ dàng.
 • Di dời, tái sử dụng cao.
 • Chi phí thi công rẻ.
 • Kết cấu vững chắc, độ an toàn cao.

Nhà văn phòng container

 • Kết cấu container vững chắc.
 • Lắp ghép nhanh chóng.
 • Di dời, tái sử dụng cao.
 • Chi phí thi công rẻ.

Nhà ở lắp ghép container

 • Kết cấu container vững chắc.
 • Lắp ghép nhanh chóng dễ dàng.
 • Di dời, tái sử dụng cao.
 • Chi phí thi công rẻ, an toàn cao.